Algemene voorwaarden

1. Alle opdrachten worden via de webwinkel aangeboden.

2. Betaling geschiedt vooruit via de webwinkel.

3. Wanner een order niet overeenkomt met de bijbehorende betaling behoudt de leverancier het recht om de opdracht niet te leveren,het betaalde bedrag wordt in dit geval binnen 7 werkdagen geretourneerd.

4. Opdrachten worden binnen het bestelde aantal dagen opgehaald worden.

5. Indien de originelen en/of kopieën niet worden afgehaald,bewaart de leverancier deze zes weken,te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade, welke uit het bewaren mocht ontstaan,kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

6. De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

8. De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde objecten.

9. Eventuele klachten inzake de geleverde goederen, moeten binnen vij dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht.

10. Levering geschiedt conform de voorwaarden gedeponeerd bij de K.V. te Leeuwaarden onder  nummer 63075563.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein